9b. פורום בנושא זכויות גמלאים
 הפסקת ניכוי ההיוון בגיל 65
מחבר: איציק / ---.static.012.net.il
תאריך:   09-09-12 16:22

מתוך רוטר נט ישנו מידע שוועדת העבודה והרווחה של הכנסת בישיבתה היום החליטה על הפסקת ההיוון בגיל 65 רק לאלה שקצבתם עד 4300 ש בנוסף על הגימלאי להיות 15 שנה בגמלאות וייעשה לו חישוב פרטני עפי נוסחא שנקבעה אם סיים להחזיר את ההיוון שלקח. לגבי אלן שקצבתם מעל 4300 ש ינוכה סכום מופחת עבור ההיוון{לא פורט כמותית מהו הסכום המופחת} אם מישהו יודע יותר פרטים נשמח לשמוע

 תשובה ל: הפסקת ניכוי ההיוון בגיל 65
מחבר: אחד שלא יודע / ---.orange.net.il
תאריך:   09-09-12 17:16

http://www.sponser.co.il/Article.aspx?ArticleId=26407

 תשובה ל: הפסקת ניכוי ההיוון בגיל 65
מחבר: רפי / ---.red.bezeqint.net
תאריך:   09-09-12 17:48

למי שזוכר : אנשי צוות הבטיחו שכל מי שהניכויים בגין היוון יופסקו לכל מי שהגיע לגיל
65 ושילם 15 שנה. ניתן אז היה להבין שמי שכבר עבר את גיל 65 יקבל אפילו החזרים. אבל, מעיון בפרוטוקול של ועדת הרווחה מיום 8/8/2012, ומן הרוח שנישבה בו, נראה שזה לא הכיוון.

נראה שלא יהיו בכלל תשלומים רטרו -אקטיביים, והניכוי לאוכלוסיה שמשתכרת מעל ,4,300 ואינה נמנית על אוכלוסיית הנכים - יופסק בהדרגה, אולי בגיל 68 ואולי בגיל 69. מי שבנה על הפסקת הניכויים בגין ההיוון לפני גיל 70 כנראה עלול להתבדות.
נמתין לפרסומים הרשמיים ונראה.

 תשובה ל: הפסקת ניכוי ההיוון בגיל 65
מחבר: אבי / 77.127.94.---
תאריך:   10-09-12 20:37

http://www.anet.co.il/Dev2Go.web?id=412915&sNewsID=25163

על פי התקנות החדשות, יופסק הניכוי החודשי עבור גמלאים שמלאו להם 65 שנים וקצבת הפרישה שלהם אינה עולה על 4,300 שקלים בחודש, ובתנאי שקיבלו קצבה במשך 15 שנים לפחות וסיימו להחזיר את ההיוון בערכו הריאלי.

גמלאים אשר קצבתם עולה על 4,300 שקלים בחודש, ינוכה מקצבתם סכום מופחת, כך שלא תפחת קצבתם מ-4,300 שקלים נטו.

 השב להודעה זו, חובה למלא מספר אישי וסיסמה!
 מספר אישי:
 סיסמה:
 שם/כינוי המחבר:
 כתובת דואר אלקטרוני:
 נושא:
התשובות להודעה זו יישלחו לכתובת הדואר האלקטרוני המצויינת למעלה.
  
  "חבר" תרבות ופנאי מנוע סחר ע"י חברת
PHP Notice: Undefined variable: login_name in C:\source\proj\hever\hvr_phorum\include\form.php on line 5